web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

3.konferencijaSvrha Projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari u Općini Rešetari je prije svega poboljšanje stanja okoliša na području Općine Rešetari.

Projekt će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom.

Stoga su projekti sanacije odlagališta otpada predviđeni za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda u sklopu Prioritetne osi 1, Mjere 1.2 Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. Ono što je bitno za istaknuti, 85 % sredstava za realizaciju ovoga projeka dolazi iz europskih fondova, dok 15 % sredstava financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

sastanak500
U prostorijama Općine Rešetari dana 7.10.2016. održan je 6. mjesečni sastanak sudionika projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Rešetari.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima – predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur.

Predstavnici izvođača radova su potvrdili da će radovi sanacije biti završeni u dogovorenom roku, dostavili su potvrde o narudžbi i plaćanju potrebnih materijala za završetak projekta, te se obvezali na povećanje broja radnika i stojeva na gradilištu. Na temelju navedenog prisutni su usvojili revidirani dinamički plan radova.

U svrhu osiguranja vidljivosti projekta, izrađen je letak o održivom gospodarenju otpadom koji će biti distribuiran svim domaćintvima na području Općine, te je dogovoreno održavanje III. konferencije za novinare dana 14.10.2016. s početkom u 13,00 h.

IMG 0691
Dana 26.9.2016. predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Damir Latković, voditelj projekta, Nataša Dankić Sliepčević, voditeljica Odjela za tehničku verifikaciju projekata zaštite okoliša i prirode te Slavica Lulić, voditeljica Odjela za financijsko-ekonomsku verifikaciju izvršili su 2. Provjeru na licu mjesta vezano za projekt Sanacije odlagališta Rešetari.

Nakon obilaska lokacije radova, održan je radni sastanak u Općini Rešetari na kojem su sudjelovali svi dionici u projektu - predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur. Predstavnici Fonda su izvršili provjeru tehničke i financijske dokumentacije projekta te su informirani o dosadašnjem tijeku radova sanacije i planovima za završetak projekta.

Stranica 1 od 8

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...