web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

Održana završna konferencija sanacije odlagališta neopasnog otpada

zk
Preko dvadeset milijuna kuna europskih sredstava i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uloženo je u Općinu Rešetari. Još jedan je to od krucijalnih projekata od iznimnog značenja za Općinu Rešetari i sve njene stanovnike, ali i područje cijele Brodsko posavske županije.Riječ je o sanaciji odlagališta neopasnog otpada Rešetari, projekta ukupne vrijednosti 20.858.820,00 kuna. Ono što je bitno za istaknuti, 85 % sredstava za realizaciju ovoga projeka dolazi iz europskih fondova, dok 15 % sredstava financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.Danas je na prostoru sanirane deponije upriličena završna konferencija projekta, a predstavnicima medija i gostima prezentirane su osnovne odrednice ovoga projekta. O samom projektu, njegovim ciljevima govorili su načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga, glavni inženjer gradilišta Zdravko Vukasović, direktor tvrtke "Entazis" Dinko Šporčić, tvrke koja je obavljala stručni nadzor nad radovima i voditeljica Tima tehničke pomoći, direktorica Konzultantske tvrtke "Sintagma" Senka Vranić.

Kako je sve krenulo...

Svrha Projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari u Općini Rešetari je prije svega poboljšanje stanja okoliša na području Općine Rešetari.Na odlagalištu je odlagan otpad s područja cijele bivše Općine Nova Gradiška koja je tada obuhvaćala današnjih 10 jedinica lokalne samouprave.Otpad je odlagan u vremenskom razdoblju od 1984. do 1995. godine, kada je odlagalište zatvoreno. Međutim, i nakon zatvaranja odlagališta nastavilo se nekontrolirano odlaganje glomaznog i građevinskog otpada koji se povremeno prešao i zbrinjavao. Osim nerazvrstanog komunalnog otpada, na odlagalištu je odlagan i otpadni mulj iz tvornice kože, te bolnički i klaonički otpad. Odlagalište je neposredno ugrožavalo i štetno djelovalo na okoliš i zdravlje ljudi, a posebno na tlo i vodu. Na odlagalištu je ukupno odloženo oko 36.000 m3 otpada.

Plan sanacije odlagališta

S obzirom da je odlagalište radilo mimo primjene mjera zaštite okoliša, na predmetnoj lokaciji je predviđena sanacija, odnosno zatvaranje postojećeg neuređenog odlagališta Rešetari.Granica zahvata sanacije zatvorenog odlagališta Rešetari obuhvaća površinu od 36.068,00 m2; tlocrtna površina saniranog odlagališta iznosi 24.769,38 m2, a ostatak površine unutar zahvata čine protupožarni pojas, obodni kanal i zaštitni pojas.Definirana je sanacija „In-situ" metodom kojom se izolira postojeći otpad na lokaciji tako da isti ne može doći u kontakt s oborinama, čime se eliminira nastajanje procjednih voda koje su se u prijašnjim uvjetima slobodno infiltrirale u podzemlje.Instaliranjem sustava za pasivno otplinjavanje istodobno se eliminiraju pojave naglih erupcija plina iz odlagališnog prostora, te mogućnost dubinskih požara i eksplozija.Po završetku sanacije, lokacija odlagališta se rekultivira po uzoru na okolni teren radi adekvatnog uklapanja saniranog prostora u postojeću vegetacijsku strukturu okoliša.

Tijek radova

Izvođenje radova sanacije odlagališta neopasnog otpada Rešetari započelo je 28. travnja 2016. godine.Nakon uklanjanja šiblja i raslinja, pristupilo se postavljanju privremene plohe za izdvojeni otpad. Potom se obavljalo izdvajanje glomaznog otpada i komponenti opasnog otpada, te njihovo privremeno odlaganje i zbrinjavanje putem ovlaštenih obrađivača. Od preostalog otpada formirala se odlagališna površina, izvršeno je zbijanje otpada te se pristupilo ugradnji brtvenog sustava.Nova površina odlagališta, nakon izvedenog završnog brtvenog sustava i hortikulturnog uređenja, izvedena je s predviđenim padovima u blagom nagibu prema obodnom kanalu u cilju kvalitetnog prikupljanja i odvodnje oborinskih voda koje se skupljaju putem drenažnog sloja i odvode u nepropusni obodni kanal između odlagališta i protupožarnog pojasa i potom u recipijent.Oko prostora odlagališta postavljena je ograda, cijelom dužinom granice zahvata. Na kolnom ulazu postavljena su dvokrilna ulazna vrata te uz njih pješački ulaz s jednokrilnim vratima, s mogućnošću zaključavanja prostora.


Radovi sanacije odlagališta završeni su 25. studenog 2016. godine, proteklog je utorka izvršen tehnički pregled, a do 30. prosinca 2016. godine očekuje se dobivanje uporabne dozvole.Sanacijom odlagališta otpada Rešetari postignut je pozitivan učinak prije svega na okoliš i zdravlje ljudi. Realizacija navedenog projekta doprinijela je smanjenju emisija onečišćujućih tvari u tlo, vodu i zrak, te očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke i krajobrazne raznolikosti na području naselja Rešetari. Projekt je također pridonio ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, kojima je kao jedan od ciljeva definirano zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom.

Želja mještana Rešetara za sanacijom odlagališta je konačno ostvarena

– Problem deponije otpada u Rešetarima konačno je riješen. Dugim nizom godine, planiranjem i željom Općinskog vijeća, Mjesnog odbora i mene kao izvršne vlasti u Općini Rešetari uspjeli smo zajedno s našim posredničkim tijelima Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti ishoditi financijska sredstva kroz sufinanciranje Europske unije. Samim završetkom radova na odlagalištu riješavamo ovaj dugogodišnji problem mještana Rešetara. Sada ćemo svoju energiju moći usmjeriti na nove aktivnosti i projekte u našoj općini. Nadam se da se ovakve situacije nikada više neće dogoditi. Ovaj prostor ponovno vraćamo prirodi i nadamo se da će ovaj prostor uskoro imati svoju punu funkciju. Preostaje nam manje urešenje vanjskog okoliša, za koji dan kada dobijemo uporabnu dozvolu, svečano ćemo uz nazočnost visokih gostiju simbolično označiti kraj ovog iznimno vrijednog projekta. Hvala svima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta, a nadam se da će i žitelji naše općine prepoznati vrijednost ovog projekta – kaže načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga. O važnosti projekta progovorili su i svi dionici ovog projekta, te predsjednik Općinskog vijeća Rešetara Hrvoje Moćan i predsjednik Mjesnog odbora Rešetari Ivo Sedlaček. Autor: Sanja Bukvić / www.radiong.hr

 jpgFOTO GALERIJA

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...