web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

Ciljevi projekta

Projekt sanacije odlagališta Rešetari prvenstveno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš što obuhvaća:

• smanjenje emisije štetnih plinova iz odlagališta u okoliš
• smanjenje emisija onečišćenih tvari u tlo i vode
• smanjenje negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje

1

Sanacijom zatvorenog odlagališta otpada postići će se značajniji pozitivni učinak prije svega na okoliš i zdravlje ljudi, budući da se zatvoreno odlagalište nalazi u samom naselju, kao i u blizini vodotoka Rešetarice, te u zoni gdje stanovništvo koristi vodu iz vlastitih zdenaca (bunara) za osobne potrebe.

Lokacija koja je neposredno ugrožavala i štetno djelovala na okoliš i zdravlje ljudi, a posebno na tlo i vodu imala je i prenosila neugodne mirise do naselja, a sanacijom isti će nestali.

Realizacija navedenog projekta doprinijet će očuvanju prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti na području naselja Rešetari, a povećat će se i korištenje prirodnih dobara oko saniranog područja, kao značajan resurs u razvojnoj politici Općine Rešetari s obzirom da se radi o izuzetno kvalitetnom tlu za ratarsku proizvodnju.

Projekt će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom.

 

 

 

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...