web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

Opis projekta

Odlagalište neopasnog otpada Rešetari smješteno je oko 500 m jugozapadno od naselja Rešetari, na k.č. 1704/1; k.o. Rešetari. Odlagalište se počelo koristiti 1984. godine. Na odlagalište je odlagan otpad s područja grada Nove Gradiške koja je obuhvaćala i današnju Općinu Rešetari. Općina Rešetari se 1995. godine administrativno izdvojila od grada Nove Gradiške te je u raspodjeli imovine preuzela i obvezu sanacije nekada zajedničkog odlagališta. Otpad je odlagan do 1995. godine, kada je odlagalište zatvoreno. Međutim, i nakon zatvaranja odlagališta nastavilo se nekontrolirano odlaganje glomaznog i građevinskog otpada koji se povremeno prešao i zbrinjavao. Osim nerazvrstanog komunalnog otpada, na odlagalište je odlagan i otpadni mulj iz tvornice kože, te bolnički i klaonički otpad. Procjenjuje se da je na odlagalištu odloženo oko 70.000 m3 otpada.

odlagaliste google karte
Kako je riječ o odlagalištu koje je radilo mimo primjene mjera zaštite okoliša, na predmetnoj lokaciji je predviđena sanacija, odnosno zatvaranje postojećeg neuređenog odlagališta Rešetari.

Granica zahvata sanacije zatvorenog odlagališta Rešetari obuhvaća površinu od 36.068,00 m2. Tlocrtna površina saniranog odlagališta iznosit će 24.769,38 m2, a ostatak površine unutar zahvata čine protupožarni pojas, obodni kanal i zaštitni pojas.

2

Predviđena je sanacija „In-situ“ metodom kojom će se odlagalište Rešetari sanirati i zatvoriti postavljanjem pokrovnog vodonepropusnog sloja koji će se ozelenjeti sijanjem trave i sadnjom autohtonog drveća, dok će se pitanje odlagališnih plinova riješiti izvedbom pasivnog sustava otplinjavanja.

Po završetku sanacije, lokacija odlagališta će biti rekultivirana i ozelenjena po uzoru na okolni teren radi adekvatnog uklapanja saniranog prostora u postojeću vegetacijsku strukturu okoliša.

IMG 0034

 

 

 

 

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...