web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

Pracenje provedbe projekta Sanacija odlagalista ResetariS ciljem što kvalitetnijeg praćenja planirane dinamike projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari dogovoreno je održavanje redovitih tjednih i mjesečnih sastanaka svih relevantnih dionika u projektu - predstavnika Općine Rešetari, članova tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Dragomir Urban, dipl. iur. i Ivan Rašić, dipl. ing. građ., predstavnika izvođača radova PZC d.o.o. i stručnog nadzora nad radovima Entazis d.o.o., te po potrebi drugih vanjskih stručnjaka angažiranih na projektu.

Uspostava i održavanje dostatne komunikacije svih dionika na projektu omogućit će kvalitetno upravljanje provedbom aktivnosti kako bi se ostvarili planirani rezultati projekta te osiguralo poštivanje vremenski zacrtanih rokova sukladno planiranom planu provedbe.

poz uvodna konferencijaU petak 6. svibnja 2016. godine u Općini Rešetari održat će se Uvodna konferencija i početak radova na projektu „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari“.

Početak uvodne konferencije je u 13.00 sati na lokaciji izvođenja radova. Vrijednost projekta je 20.858.820,00 kn, a financiran je iz Kohezijskog fonda Europske unije, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 85 % Kohezijski fond EU, te 15% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Korisnik projekta je Općina Rešetari, a razdoblje provedbe projekta je od 4.11.2015. – 30.11.2016. godine. Izvođač radova je Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod.

Realizacija navedenog projekta doprinijet će očuvanju prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti na području naselja Rešetari, a povećat će se i korištenje prirodnih dobara oko saniranog područja, kao značajan resurs u razvojnoj politici Općine Rešetari s obzirom da se radi o izuzetno kvalitetnom tlu za ratarsku proizvodnju.

Projekt će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom.

sastanak 3.5.2016 8Dana 3.5.2016. godine u prostorijama Općine Rešetari održan je 1. mjesečni sastanak sudionika projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Rešetari.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima – predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Dragomir Urban, dipl. iur. i Ivan Rašić, dipl. ing. građ., te predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nataša Dankić Sliepčević, dipl.ing.građ. voditeljica Odjela za tehničku verifikaciju projekata zaštite okoliša i prirode te Damir Latković, dipl.ing.stroj., voditelj projekta.

Na sastanku su predstavnicima Fonda prezentirane do sada izvršene aktivnosti na projektu te su upoznati sa svim relevantnim dionicima u projektu. Nakon operativnog dijela sastanka svi prisutni su se uputili u obilazak lokacije odlagališta.

4 Foto informacijska gradilišna pločaDana 28. travnja 2016. godine Izvođač radova Podzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod uveden je u posao sanacije odlagališta neopasnog otpada „Rešetari“ čime je službeno započelo izvođenje radova.

Svečanost obilježavanja početka radova održat će se 6. svibnja 2016. godine u Općini Rešetari.

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...