web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

naslovnaNačelnik Općine Rešetari Zlatko Aga, kao voditelj projektnog tima, sazvao je uvodni sastanak koji se održao 26. travnja 2016. godine u prostorijama Općine Rešetari, a vezano za provedbu aktivnosti službenog početka radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Rešetari.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima – predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Dragomir Urban, dipl. iur. i Ivan Rašić, dipl. ing. građ., te projektanti iz tvrtke Ecoina d.o.o.

Nakon kratkog predstavljanja projekta načelnika Zlatka Age i voditeljice tima tehničke pomoći Senke Vranić, projektant je prezentirao odabranu metodu sanacije, a izvođač radova predstavio je prijedlog dinamičkog plana sanacije. Svi relevantni dionici na projektu obišli su i lokaciju sanacije, sa utvrđivanjem aktivnosti na samom terenu.

Službeno otvaranje radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Rešetari planira se za 06. svibanj 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.858.820,00 kn, a financira se iznosu od 85% kroz fondove EU, a 15% kroz nacionalnu komponentu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Image00002Dana 8.4.2016. godine u prostorijama Općine Rešetari upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o izvođenju radova sanacije odlagališta neopasnog otpada Rešetari. Ugovor su potpisali, u ime izvođača radova Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod, direktorica Sandra Opačak, te u ime naručitelja Općine Rešetari, načelnik Zlatko Aga. Vrijednost ugovora iznosi 11.000.444,33 kn.

Predmetni Ugovor o izvođenju radova provodi se u okviru projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari“ koji se financira sredstvima EU kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.131.068,00 kn od čega su prihvatljivi izdaci utvrđeni po projektu u iznosu od 20.858.820,00 kn. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 85% sredstava potrebnih za sanaciju odlagališta otpada osiguralo iz Kohezijskog fonda, a preostalih 15% iznosa osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Odlagalište Rešetari će se sanirati i zatvoriti postavljanjem pokrovnog vodonepropusnog sloja koji će se ozelenjeti sijanjem trave i sadnjom autohtonog drveća, dok će se pitanje odlagališnih plinova riješiti izvedbom pasivnog sustava otplinjavanja.

Rok za službeno otvaranje radova sanacije odlagališta je 15 dana od potpisa Ugovora naručitelja i izvođača radova.

Foto galerija...

rsz dsc09633Općina Rešetari kao nositelj projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari" koji se financira sredstvima EU kroz Operativni program Zaštita okoliša provela je postupke javne nabave za pružanje usluga stručnog nadzora nad radovima, te pružanje usluga tehničke pomoći.

U postupcima javne nabave odabrani su najpovoljniji ponuditelji, te su s njima potpisani ugovori. Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad sanacijom zatvorenog odlagališta „Rešetari" u Općini Rešetari – faza 1 potpisan je s tvrtkom „Entazis" d.o.o. iz Zagreba, a potpisali su ga direktor tvrtke Vinko Grgić i načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga. Ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom i promidžba u provedbi projekta „Sanacija zatvorenog odlagališta „Rešetari" u Općini Rešetari – faza 1" potpisan je s Obrtom za konzultantske usluge „Sintagma" iz Okučana, potpisali su ga direktorica Sintagme Senka Vranić i načelnik Zlatko Aga.

Uz navedene potpisane ugovore, do kraja mjeseca ožujka očekuje se i završetak postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji odlagališta te potpisivanje ugovora s najpovoljnijim izvođačem.

Sanacijom zatvorenog odlagališta otpada postići će se značajniji pozitivni učinak prije svega na okoliš i zdravlje ljudi, budući da se zatvoreno odlagalište nalazi u samom naselju, kao i u blizini vodotoka Rešetarice, te u zoni gdje stanovništvo koristi vodu iz vlastitih zdenaca (bunara) za osobne potrebe.

r3
10.prosinaca 2015. godine po potpisu svih triju ugovorenih strana (Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Općine Rešetari) stupio je na snagu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju odlagališta neopasnog otpada Rešetari.

pdfUgovor

 

 

 

 

 

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...