web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

r1
Osiguran 21 milijun kuna za sanaciju odlagališta otpada Rešetari

„Općini Rešetari osigurali smo 100% financiranje projekta sanacije odlagališta otpada vrijednog 21 milijun kuna. Stanovnici Rešetara neće snositi troškove sanacije jer smo novac osigurali iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po istom modelu trenutno saniramo još tri odlagališta otpada u Osijeku, Semeljcima i Samoboru. A u pripremi je još pet projekata sanacija odlagališta otpada u Feričancima, Đurđenovcu, Donjim Andrijevcima, Vinkovcima i Umagu" – izjavio je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza koji je predstavnicima Općine Rešetari danas uručio odluku o financiranju sanacije odlagališta otpada Rešetari.

 

logo resetari
Općina Rešetari
Ulica Vladimira Nazora 30

Tel.: 385 (0)35 367 296
Fax: 385 (0)35 367 296
www.resetari.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


min logo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
www.mzoip.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


fzoeu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
www.fzoeu.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Više informacija o EU fondovima možete
saznati na www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

 

 

 

Projekt sanacije odlagališta Rešetari prvenstveno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš što obuhvaća:

• smanjenje emisije štetnih plinova iz odlagališta u okoliš
• smanjenje emisija onečišćenih tvari u tlo i vode
• smanjenje negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje

1

Sanacijom zatvorenog odlagališta otpada postići će se značajniji pozitivni učinak prije svega na okoliš i zdravlje ljudi, budući da se zatvoreno odlagalište nalazi u samom naselju, kao i u blizini vodotoka Rešetarice, te u zoni gdje stanovništvo koristi vodu iz vlastitih zdenaca (bunara) za osobne potrebe.

Lokacija koja je neposredno ugrožavala i štetno djelovala na okoliš i zdravlje ljudi, a posebno na tlo i vodu imala je i prenosila neugodne mirise do naselja, a sanacijom isti će nestali.

Realizacija navedenog projekta doprinijet će očuvanju prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti na području naselja Rešetari, a povećat će se i korištenje prirodnih dobara oko saniranog područja, kao značajan resurs u razvojnoj politici Općine Rešetari s obzirom da se radi o izuzetno kvalitetnom tlu za ratarsku proizvodnju.

Projekt će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom.

 

 

 

Odlagalište neopasnog otpada Rešetari smješteno je oko 500 m jugozapadno od naselja Rešetari, na k.č. 1704/1; k.o. Rešetari. Odlagalište se počelo koristiti 1984. godine. Na odlagalište je odlagan otpad s područja grada Nove Gradiške koja je obuhvaćala i današnju Općinu Rešetari. Općina Rešetari se 1995. godine administrativno izdvojila od grada Nove Gradiške te je u raspodjeli imovine preuzela i obvezu sanacije nekada zajedničkog odlagališta. Otpad je odlagan do 1995. godine, kada je odlagalište zatvoreno. Međutim, i nakon zatvaranja odlagališta nastavilo se nekontrolirano odlaganje glomaznog i građevinskog otpada koji se povremeno prešao i zbrinjavao. Osim nerazvrstanog komunalnog otpada, na odlagalište je odlagan i otpadni mulj iz tvornice kože, te bolnički i klaonički otpad. Procjenjuje se da je na odlagalištu odloženo oko 70.000 m3 otpada.

odlagaliste google karte
Kako je riječ o odlagalištu koje je radilo mimo primjene mjera zaštite okoliša, na predmetnoj lokaciji je predviđena sanacija, odnosno zatvaranje postojećeg neuređenog odlagališta Rešetari.

Granica zahvata sanacije zatvorenog odlagališta Rešetari obuhvaća površinu od 36.068,00 m2. Tlocrtna površina saniranog odlagališta iznosit će 24.769,38 m2, a ostatak površine unutar zahvata čine protupožarni pojas, obodni kanal i zaštitni pojas.

2

Predviđena je sanacija „In-situ“ metodom kojom će se odlagalište Rešetari sanirati i zatvoriti postavljanjem pokrovnog vodonepropusnog sloja koji će se ozelenjeti sijanjem trave i sadnjom autohtonog drveća, dok će se pitanje odlagališnih plinova riješiti izvedbom pasivnog sustava otplinjavanja.

Po završetku sanacije, lokacija odlagališta će biti rekultivirana i ozelenjena po uzoru na okolni teren radi adekvatnog uklapanja saniranog prostora u postojeću vegetacijsku strukturu okoliša.

IMG 0034

 

 

 

 

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...