web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

1 10
U prostorijama Općine Rešetari dana 2.11.2016. održan je 7. mjesečni sastanak sudionika projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Rešetari.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima – predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći.

Izvršeno je više od 80% vrijednosti radova sanacije odlagališta, međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta završetak radova je prolongiran te se isti očekuje sredinom mjeseca studenog, nakon čega slijedi ishođenje uporabne dozvole i završetak projekta.

3.konferencija
Svrha Projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari u Općini Rešetari je prije svega poboljšanje stanja okoliša na području Općine Rešetari.

Projekt će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom.

Stoga su projekti sanacije odlagališta otpada predviđeni za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda u sklopu Prioritetne osi 1, Mjere 1.2 Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. Ono što je bitno za istaknuti, 85 % sredstava za realizaciju ovoga projeka dolazi iz europskih fondova, dok 15 % sredstava financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

sastanak500
U prostorijama Općine Rešetari dana 7.10.2016. održan je 6. mjesečni sastanak sudionika projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Rešetari.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima – predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur.

Predstavnici izvođača radova su potvrdili da će radovi sanacije biti završeni u dogovorenom roku, dostavili su potvrde o narudžbi i plaćanju potrebnih materijala za završetak projekta, te se obvezali na povećanje broja radnika i stojeva na gradilištu. Na temelju navedenog prisutni su usvojili revidirani dinamički plan radova.

U svrhu osiguranja vidljivosti projekta, izrađen je letak o održivom gospodarenju otpadom koji će biti distribuiran svim domaćintvima na području Općine, te je dogovoreno održavanje III. konferencije za novinare dana 14.10.2016. s početkom u 13,00 h.

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...