web baner

strukt fondovi

opzo

opcina resetari

ministarstvo

fzoeu

flag yellow low

IMG 0691
Dana 26.9.2016. predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Damir Latković, voditelj projekta, Nataša Dankić Sliepčević, voditeljica Odjela za tehničku verifikaciju projekata zaštite okoliša i prirode te Slavica Lulić, voditeljica Odjela za financijsko-ekonomsku verifikaciju izvršili su 2. Provjeru na licu mjesta vezano za projekt Sanacije odlagališta Rešetari.

Nakon obilaska lokacije radova, održan je radni sastanak u Općini Rešetari na kojem su sudjelovali svi dionici u projektu - predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur. Predstavnici Fonda su izvršili provjeru tehničke i financijske dokumentacije projekta te su informirani o dosadašnjem tijeku radova sanacije i planovima za završetak projekta.

5.sastanak
U prostorijama Općine Rešetari održan je 5. mjesečni sastanak sudionika projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Rešetari.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima – predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur.

Izvođač radova je informirao prisutne o dosadašnjem tijeku radova sanacije odlagališta, te predstavio plan radova za sljedeće razdoblje. S obzirom da su odobreni materijali za ugradnju, očekuje se pojačan intenzitet radova tijekom mjeseca rujna i listopada kako bi se projekt sanacije odlagališta završio u planiranom roku.

sanacija-odlagalista-resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...